Què es vol amb la teràpia miofuncional?

1. Corregir les alteracions anatòmiques produïdes per mals hàbits (succió del polze, permanència del xumet, hàbit prolongat de tetines, alimentació tova)

2. Treballar l’equilibri muscular dels òrgans orofacials per tal que el moviment i les praxies d’aquests siguin correctes.

3. Reeducar el model respiratori, que freqüentment produeix hipotonia (falta de força) del vel paladar, que provocaria veu nasal. Ja que en molts nens la hipertrofia d’amígdales (amígdales grans) i els carnots els converteix en respiradors bucals, fins i tot desprès de l’extirpació d’aquests.

4. Un dels objectius més comuns és el de modificar i corregir la interposició lingual entre les dents, que impedeixen el correcte tancament, això s’anomena deglució atípica (posició de la llengua entre les dents en el moment d’empassar), que a més ens porta a explicar un altre dels objectius de la TMF.

5. Que és la correcció de la posició lingual per tal de que aquesta no influeixi en la parla en forma de dislàlia (sobretot amb el fonema S i en ocasions el fonema R).

 Quins tipus d'exercisis es fan?

  • Exercicis per augmentar la tonicitat de la musculatura peribucal (augmentar la força de la musculatura del voltant de la boca).
  • Exercicis per augmentar la tonicitat lingual (força de la llengua).
  • Exercicis de praxies linguals per tal de controlar la hipotonia lingual (falta de força de la llengua) i aconseguir el seu aprimament, l’elevació d’aquesta al paladar i col·locar la postura correcta per la deglució i parla
  • Exercicis de praxies labials per tal de controlar la hipotonia labial (falta de força dels llavis) i aconseguir l’allargament del llavi superior.
  • Exercicis per augmentar el to muscular dels masseters (augmentar la força dels músculs de la masticació).
  • Exercicis de tensió i distensió de la barbeta.
  • Exercicis deglutoris amb aigua per veure si la llengua es col·loca correctament al paladar.
  • Exercicis pel segell labial.
  • Exercicis per augmentar i controlar els músculs buccinadors (galtes).
  • Exercicis respiratoris, per corregir la respiració bucal.

Cal esmentar que aquest treball de la TMF és molt important, ja que en moltes ocasions és el treball previ abans de la intervenció d’altres professionals com l’ortodoncista.

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya