La dislèxia és un trastorn d'origen neurològic que afecta l'aprenentatge; dificultat a aquelles habilitats lingüístiques associades a l'escriptura, particularment el pas de la codificació visual a la verbal, memòria a curt termini, la percepció i seqüenciació.

Aquesta és una dificultat significativa i persistent en la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional i que, per tant, apareix malgrat tenir una intel·ligència adequada, una escolarització convencional i una situació sociocultural dintre de la normalitat.

Senzillament, els dislèxics tenen una manera diferent d'aprendre, ja que estan prou capacitades per a accedir a qualsevol nivell d'ensenyament, però en vàries ocasions el sistema educatiu actual barra el pas dels dislèxics a abocar-los al fracàs escolar o bé oferir-los sortides per les quals no estan gens motivats i que són l'origen de frustracions personals. Convé destacar que aquest és un trastorn més comú del que ens pensem, ja que afecta a més del 10% de la població.

La detecció d'aquest trastorn és dur a terme a l'etapa infantil d'una manera preventiva, ja que és quan s'inicia l'aprenentatge de la llengua escrita (fins a finals de 2n de Primària -és a dir, cap als 7 anys- els alumnes no han acabat aquest procés per la qual cosa és inadequat parlar de dislèxia abans). Les senyals d'alerta més evidents són: tenir antecedents familiars de dislèxia, presentar dificultats en aprendre de memòria els dies de la setmana i denominar colors, dificultats en "consciència fonològica" (capacitat per manipular els fonemes de les paraules.

Posteriorment, el diagnòstic requereix una valoració més completa, on es valoren altres habilitats per tal de poder comprovar que és un trastorn específic i no global. També és important poder detectar uns altres trastorns comòrbids que poden interferir en el desenvolupament acadèmic del nen. Aquest estudi complet permetrà conèixer el perfil cognitiu del nen. Detectar punts forts i febles permet dissenyar millor la intervenció.

 

"Si un nen no pot aprendre de la manera la qual l'ensenyem,

potser hem d'ensenyar de la manera en què ell aprèn."

Ignacio Estrada

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya