És la capacitat de l’esser humà d’expressar pensaments amb precisió i intercanviar informació complexa i abstracta. El llenguatge no ha de ser exclusivament oral, així doncs parlem de llenguatge escrit, gestual, icònic…