LA PARLA, d’altra banda, és l’expressió oral del llenguatge utilitzant la llengua específica, és a dir, el sistema de signes propi dels parlants d’una comunitat, o dit d’un altra manera, una sèrie de sons articulats i organitzats que el nostre interlocutor sap entendre.