Apareix per un defecte en l’audició. Pot ser congènita o adquirida.

Poden ser portadors d'implant coclear o d'audiòfon.

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya