Les persones amb intel·ligència límit es caracteritzen per tenir un CI situat entre 70 i 85, sent la mitjana entre 85 i 115, just per sota del que considera l'OMS dins de la normalitat. A més presenten dèficit en la capacitat adaptativa almenys en dues de les següents àrees; comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials / interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. Aquests dèficits no impedeixen un bon grau d'autonomia en les activitats de la vida diària. Aquestes dificultats han de manifestar-abans dels 18 anys.

És la intel·ligència límit una discapacitat?

La discapacitat és la qualitat d'una persona que té impedida o entorpida algunes de les activitats quotidianes considerades normals, per alteració de les seves funcions intel·lectuals o físiques. Segons les característiques que presenten les persones amb intel·ligència límit, podem concloure que ha de ser considerada com discapacitat ja que presenten limitacions cognitives, educatives, personals, socials i laborals que fan necessaris suports intermitents al llarg de la seva trajectòria vital. A causa de totes aquestes limitacions, cal que es reconegui amb un mínim d'un 33% de minusvalidesa.

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya