Els possibles problemes que puguin tindre el nens a nivell comportamental , poden generar els inicis de sentiments de malestar, pèrdua d´autoritat i manca d’imposició per part dels pares i educadors.

  • Control de l´Ira
  • Agressió
  • Comportaments desafiants
  • Conductes Antisocials.