Alteracions emocionals i simptomatologia relacionada amb problemes afectius i estat d´ànim que interfereixen en el desenvolupament del nen , el seu dia a dia  poden repercutir en el desenvolupament personal i d’aprenentatge.

  • Estats de tristesa ( quadres depressius: depressió , distímia...)
  • Ansietat
  • Ansietat Social
  • Queixes somàtiques
  • Simptomatologia Posttraumàtica
  • Obsessió -Compulsió.