Quadres depressius: depressió, distímia...

Estat d'ànim trist o irritable, falta de manifestacions d'emocionalitat positiva, no gaudir d'activitats placentaris o jocs...