Nivell d´activitat motriu excessiva (hiperactivitat) , acompanyada de dificultats per inhibir la conducta (impulsivitat) i respondre de forma reflexiva a les demandes de l´entorn més proper (família , escola) que té el nen. Això comporta problemes per regular la pròpia conducta, nivells d´activació inadequats per adaptar-se al context, dificultats per inhibir determinats comportaments impulsius,(respostes precipitades, no reflexives, ,imprecises, poca paciència per esperar o demorar una conseqüència externa, o a vegades comportaments una mica temeraris) que tot plegat fan que el nen ho visqui com una sensació subjectiva d’inquietud i sobreexcitació que no pot controlar.

 

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya