El retard evolutiu és un desfasament cronològic en l’adquisició dels aprenentatges. En aquest cas pot està afectat el llenguatge de manera global, el llenguatge escrit en particular, el càlcul matemàtic, entre d’altres.

De vegades, la dificultat rau en la capacitat per prestar atenció, concentrar-se i organitzar i planificar adequadament les tasques. 

En algunes ocasions, aquest retard és produït ja que no s’han fet un bon assentament dels aprenentatges previs a la lectura i escriptura, sigui per alguna dificultat emocional o per endarreriment en la definició a nivell de lateralitat o aspectes visuals i auditius afectats. 

S´han de diferenciar de les dificultats transitòries que poden presentar alguns infants a l’inici de l’adquisició de determinats aprenentatges, dels trastorns d’aprenentatges, ja que un trastorn és tracta d’una dificultat inesperada, específica i persistent per a l’adquisició d’un aprenentatge malgrat una instrucció convencional, nivell d’intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades.

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya