• Problemes en el àmbit familiar.
  • Problemes amb l´escola ( aprenentatge, relacions socials...)
  • Problemes amb els companys ( Bullying, Assetjament escolar.)