El Trastorn del Específic Autista (TEA) es un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es manifesta durant els tres primers anys de vida y que perdurarà al llarg de tot el cicle vital.

Los símptomes fonamentals de l ‘autisme son dos:
• Deficiències persistents en la comunicació i en la interacció social.
• Patrones restrictius y repetitius de comportament, interessos o activitats.

Característiques de la intervenció en l’àrea educativa

L’objectiu central de la intervenció en l’alumne amb TEA és la millora del seu coneixement social i la millora del seu coneixement social i la millora de les habilitats comunicatives socials, així com aconseguir una conducta autoregulada adaptada a l’entorn.

Característiques de la intervenció en l’àrea social

El desenvolupament en el coneixement social de les persones amb TEA, no s’aconsegueix de la mateixa manera en que ho aconsegueixen les persones sense TEA. No poden aprendre’l de forma natural, per tant, és necessari programar una ensenyança explícita d’aquests coneixements.

Característiques de la intervenció en l’àrea comunicativa:

Avui en dia, la intervenció es dirigeix més a afavorir les competències comunicatives que les competències lingüístiques, per tant hi ha un estret lligam entre la intervenció en l’àrea social i la intervenció en l’àrea comunicativa. Expressió de desitjos.

  • Referència
  • Conceptes de persona
  • Petició d’informació
  • Capacitat d’abstracció
  • Joc simbòlic
  • Conversa

Característiques de la intervenció amb la família:

Ha d’existir una estreta relació entre els professionals que ofereixen una intervenció a aquestes persones amb les seves famílies. Un dels objectius que han d’assolir -se amb aquesta relació és portar a terme les mateixes pautes a casa i a l’escola, ensenyant als pares les maneres més adequades d’actuació davant les accions del seu fill.

Factors de bon pronòstic

Alguns dels factors relacionats amb un bon pronòstic són els següents:

Diagnòstic i intervenció primerenca.

  • Capacitat intel·lectual dins de la normalitat.
  • Bon desenvolupament del llenguatge.
  • Suport en el context familiar, educatiu i social
938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya