Què fem

A continuació es presentaran cada una de les disciplines amb les quals el gabinet treballa, totes les accions educatives presentades a continuació, estan orientades a les necessitats de la població;

En primer lloc, la logopèdia s'encarrega del llenguatge comportamental complexa que ajuda a l'individu en el seu desenvolupament i permet comunicar-se. S'aborda des de les seves grans diferències. Forma; component de l'anàlisi del llenguatge integrat per la fonètica, la fonologia i la sintaxi. Contingut; component de l'anàlisi lingüística que fa referència al significat del lèxic i dels enunciats, així com a la capacitat per establir relacions, semblances i diferències. Ús: component de l'anàlisi lingüística que fa referència al domini dels aspectes pragmàtics.

Tots aquests aspectes es treballen a partir de moltes tècniques, una de les més comunes que s'usa molt el centre és la teràpia miofuncional, és una especialitat de la logopèdia que té com a objectiu la reeducació de les funcions del sistema estomatognàtic, que són la respiració, l'articulació i la deglució a escala oral. Qualsevol anomalia, que pot ser orgànica o causada per un mal hàbit i que alteri alguna d'aquestes funcions, desencadenarà el que s'anomena una deglució atípica o disfuncional.

En segon lloc, quant a escala psicopedagògica –disciplina on hi té lloc pedagog– es treballen amb pacients amb patologies i evolutius aspectes relacionats amb lectura com a l'escriptura des de retards fins a trastorns relacionats i un aspecte que també es tracte són les tècniques d'aprenentatge i estudi, per tal d'evitar el fracàs escolar.

També es treballen malalties i trastorns neurològics, sobretot amb gent adulta, produït per una lesió cerebral o malaltia neurodegenerativa, degut aquest fet es veu alterat el funcionament dels centres cerebrals i tenir trastorns del llenguatge, la memòria, l'atenció, la lectura, l'escriptura, el càlcul, entre d'altres. En aquests casos pot ser convenient efectuar exercicis d'estimulació de les funcions mentals. Aquesta estimulació no només millora la funció mental, sinó que incrementa la capacitat de mantenir-se independent i el sentit de benestar personal.

Per altre banda, la psciologia promou des d'una perspectiva integradora, de predomini cognitiu-conductual, la psicoteràpia que es porta a terme pretén que cada pacient descobreixi i posi en marxa les seves pròpies solucions, així com ensenyar-li noves estratègies d'afrontament dels problemes i les dificultats.

Un altre modelitat és la fisioteràpia la qual ajuda a millorar i/o prevenir dificultats osteomusculars, com ara retraccions musculars, espasticitat o deformitats osteoarticular i mantenir les habilitats i capacitats motrius quan hi ha limitacions cròniques amb l'objectiu de millorar i proporcionar una millor qualitat de vida de la persona. També hi ha l'abordatge de processos en toràcica aguts, com ara, pneumònies, bronquitis, entre d'altres, o bé la rehabilitació en trauma (fractures òssies, intervencions pre i postoperatòries) o reuma.

L'equip del centre, es dedica al diagnòstic, orientació i tractament psicològic d'infants, adolescents i adults, amb l'objectiu de potenciar els recursos de cada persona, aprendre a veure les coses d'una altra perspectiva i a millorar aquells aspectes que es desitja canviar, amb la finalitat d'augmentar la qualitat de vida i benestar de la persona.

Un aspecte important a destacar a nivell intern del Gabinet és la línia pedagògica i de treball que segueixen;

Proporcionen un entorn de confiança i un gran clima de tranquil·litat, perquè qualsevol persona si senti còmode, i permeti aplicar als professionals la metodologia més adequada. També escolten i imterpreten el que vol expressar cada persona, ja que moltes vegades el que s’esspressa, no és el que vol verbalitzar. Per tant, aquest és un aspecte que des de l’equip de professionals tenen en comte per poder resoldre la dificultat que presenta cada pacient. 

Actualment el Gabinet esta treballant en un projecte pilot de proposta pedagògica mitjantçant el relat i el conte, per tal d'afavorir el desenvolupament oral, escrit i emocional amb infants amb trastorns o retards maduratius.

938 17 02 99
info@annaprunera.cat
Plaça l'Era Enrajolada, 1
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya